EB-1761W
EB-1761W

  • WXGA
  • 2,600 lumens white and CLO
  • EasyMP features and HDMI input
EB-1771W
EB-1771W

  • WXGA with HDMI input
  • 3,000 lumens white and CLO
  • EasyMP features
EB-1751
EB-1751

  • XGA
  • 2,600lm Colour Light Output
  • 2,600lm White Light Output
  • Keystone correction